PHOTOCOPY LASER MÀU

01/05/2017 Dịch vụ, PHOTOCOPY MÀU

photocopy-mau-laser

PHOTOCOPY LASER MÀU – Photo màu A4: 1.500 – 3.500đ – Photo màu A3: 4.000 – 8.000đ – Giấy Double A, Couche Lưu ý: không sao chụp các nội dung liên quan đến Pháp lý: dấu mộc..   Photocopy laser màu A4 – 1 mặt (đ/tờ) A3 – 1 mặt (đ/tờ) Giấy Double A 80gsm 1.000 […]