DỊCH VỤ PHOTOCOPY

03/05/2017 Dịch vụ, PHOTOCOPY

photo-copy

DỊCH VỤ PHOTOCOPY – A4                   : 190đ/tờ – A3                   : 420đ/tờ – Định lượng: 65gsm – Loại giấy     : Ford Giấy Ford Việt Nam, định lượng 65gsm photocopy 1 mặt (đ/tờ) 2 mặt (đ/tờ) A4 190 200 […]