IN – PHOTO SỐ LƯỢNG LỚN

04/05/2017 Dịch vụ

in-photo-copy-so-luong-lon

IN – PHOTO SỐ LƯỢNG LỚN – Giá   : 150đ/tờ/1 mặt – Giấy : Fo 65gsm    IN – PHOTO – 1 MÀU – 1 MẶT- SL LỚN Ford 65gsm (đ/tờ) Ford 70gsm (đ/tờ) Ford 80gsm (đ/tờ) A4 150 190 220 A3 300 380 440 (Thời gian: 2-4 ngày)   Hình ảnh: đơn hàng của […]