IN LASER MÀU

02/05/2017 Dịch vụ

in-laser-mau-2

IN LASER MÀU – Giấy Double A : 500 – 1.500đ/tờ – Giấy Couche    : 1.500 – 4.500đ/tờ – Định lượng     : 80g/m2 in 2 mặt – in nhanh 75bản/phút – lấy gấp * chất lượng như in offset   In laser màu A4 – 1 mặt (đ/tờ) A3 – 1 mặt […]