NHẬN GIA CÔNG SÁCH

18/03/2017 Dịch vụ, NHẬN GIA CÔNG SÁCH

GIA-CONG-SACH

NHẬN GIA CÔNG SÁCH – Gia công bìa lò xo  : 3.000 – 38.000đ/cuốn – Gia công keo nhiệt: 1.500 – 10.000đ/cuốn – Gia công may chỉ   : 1.500 – 6.000đ/cuốn – Gia công bìa da      : 25.000 – 50.000đ/cuốn GIA CÔNG LÒ XO LÒ XO LÒ XO XOẮN (đ/cuốn) LÒ XO […]